OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obchodní společnosti Ampra a. s. se sídlem Praha 9 - Čakovice,
Dr.Marodyho 5, PSČ 196 00, IČO: 25 05 19 46, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl B vložka 4021.

1) Výše uvedená obchodní korporace, zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č.95/46ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dříve a dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje“:

 • Jméno, příjmení, data a místo narození, sídlo, kontaktní adresa, IČO, e-mailová adresa, telefonní spojení, případně jiné prostředky v rámci obchodních vztahů.
   

2) Předmětné, v čl. 1) uvedené OÚ, je nutné zpracovat pro:

 • Odesílání obchodních sdělení, smluv a dohod, odpovědí na dotazy, jiná smluvní ujednání, fakturační a finanční dokumenty.

 • Tyto osobní údaje, budou společností Ampra a.s. IČO 250 51 946, zpracovávány po dobu 3 let.
   

3) Zpracování osobních údajů je prováděno společností Ampra a.s., tedy správcem osobních údajů. V případě rozhodnutí správce, může být zpracování osobních údajů svěřeno externímu zpracovateli.

O této skutečnosti pak společnost musí informovat na svých webových stránkách.
 

4) Vezměte, prosíme na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů, máte právo:

 • požadovat po nás informace, jak vaše OÚ zpracováváme,

 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování OÚ,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat, nebo opravit,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním OÚ, obrátit se na nás, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí, či stížností.

 

V Praze dne 25.05.2018

   

                                                      Představenstvo spol. Ampra a.s.